Topraklama Ölçümleri

Ölçümler Hakkındaki Bilgilere Bu Bölümden Ulaşabilirsiniz.

Topraklama Nedir?
Elektrikli işletme araçlarının ( jeneratör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı, direk, aydınlatma armatürü, buz dolabı, çamaşır makinası v.b. ) aktif olmayan ( normal işletmede gerilim altında olmayan ) metal kısımlarının bir iletken üzerinden toprakla birleştirilmesidir. Toprakla bağlantı çeşitli şekillerdeki topraklayıcılarla ( toprak elektrotları ) yapılır.
Topraklama ölçüm ve raporlama hizmeti, kalibrasyonlu topraklama megeri ile yapılmaktadır

Topraklama Ölçümü Ve Raporlanması
a-) Akaryakıt tankları ve tanker dolum yerinin topraklamasının ölçümü ve raporlanması.
b-) Paratoner topraklaması ölçümü ve raporlanması.
c-) Akaryakıt pompalarının topraklamalarının ölçümü ve raporlanması.
d-) Ana ve diğer dağıtım panolarının topraklama ölçümü ve raporlanması.
e-) Ups, regülatör ve Jeneratörün topraklamasının ölçümü ve raporlanması.
f-) Kompresör, hidrofor ve araç yıkma makinesinin topraklama ölçümü ve raporlanması.
Topraklama Raporları EMO onaylı verilmektedir.

Topraklama ölçüm raporu yetkilendirme belgerimiz
• Elektrik 1 kV Altı ve 1kV Üstü Topraklama yetkilendirme belgesi
• Elektrik 1 kV Altı ve 1kV Üstü SMM yetkilendirme belgesi
• Büro Tescil belgesi

Topraklama ölçüm ve raporu nerelerde geçerlidir?

• Akaryakıt ve LPG İstasyonları
• TSE
• Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı
• Belediyeler
• Özel Şirketler v.s.

Topraklama tesislerinde muayene, ölçme ve denetleme Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği madde 10 - a’ da açıklandığı üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak kontrol edilecektir.
Yapılacak kontroller;
• Gözle muayene,
• Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
• Toprak özgül direncinin ölçülmesi,
• Topraklama ( yayılma ) direncinin ölçülmesi,
• Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,
• Çevrim empedansının kontrolu,
• Kaçak Akım Koruma düzeninin kontrolu, ve fonksiyon testi şeklinde sıralanmaktadır.
Yapılacak kontrollerde Yönetmelik Ek-P’de verilen şekilde formların kullanılması tavsiye olunur. Kontrol periyotlarına da aynı ekte değinilmiştir.

Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içinde denetleme periyodları
Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri ( Hatlar hariç ) : 2 yıl
Enerji nakil ve dağıtım hatları : 5 yıl
Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri : 1 yıl
Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi : 1 yıl
Topraklama tesisleri ile ilgili diğer kontroller : 2 yıl
Sabit olmayan tesisler için
Sabit işletme elemanları : 1 yıl
Yer değiştirebilen işletme elemanları : 6 ay

Topraklama tesisinin muayene ve denetlenmesinin amacı
1. Tesisin sağlamlığının denenmesi.
2. Dokunma gerilimin izin verilen sınırlar içinde olup olmadığının belirlenmesiTopraklama ölçüm ve raporlama hizmeti, kalibrasyonlu topraklama megeri ile yapılmaktadır.