HSSE Politikası

Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve Çevre

Şirket yönetim kurulu; bünyesinde çalışan herkesin, sağlık ve güvenliğinin yanı sıra, doğal çevreninde korunmasının işin başarıya ulaşmasının ayrılmaz bir parçası olduğuna inanmaktadır. Amacımız iş ve insan sağlığı , emniyeti ve çevre korumasına yönelik en yüksek standarlara ulaşmaktır. Öncelikle hedeflediğimiz , mevcut şirket prosedürlerini geliştirerek ülke ve uluslar arası standartlara uyumluluğumuzu kanıtlamaktır. Sonrasında yapmayı planladığımız, sürekli gelişim anlayışıyla bu yapı üzerinde HSSE perfonmasımızı ve HSSE farkındalığımızı yükseltmektir. Ancak bu şekilde odaklandığımız hedeflere ulaşabilmemiz mümkündür. Yaptığımız bazı işlerin; çalışanımıza, bizimle çalışan taşaron firmalara, ziyaretçilerimize ve doğal çevreye zarar verebileceğinin farkındayız. Oluşabilecek bu tür potansiyel tehlikeleri önceden tespit edip uygun tedbirlerle bunları önlemek zorunluluğumuzun her zaman bilincinde ve bu çalışmalarımızı yıllardır yürütmekteyiz. Ancak zaman içinde koşullar değişmekte ve bu yeni tablo içinde sürekliliğimizi sağlayabilmek için bizler de şirket organizasyonumuzda , plan ve faaliyetlerimizde bu değişime uygun revizyonlar yapmakta ve yeni hedefler belirlemekteyiz. Firmamızın HSSE yönetim sistemi bizlere, “Proaktif” yaklaşım sistemi ile kazaların nasıl önlenebileceğini, tehlikelerin değerlendirlmesi, risk analizlerinin yapılmasını ve emniyetli iş ortamının sağlanabileceğini açıklamaktadır.

HSSE politikamız gereği;

1. HSSE hususları, üretim, geliştirme ve pazarlama uygulamaları sırasında konseptin ayrılmaz parçası olarak görürüz.
2. Çevreye daha az zararlı ürünler yaratacaksa mümkün oldukça ürün geliştirmeye çalışırız.
3. Yaptığımız işlerde sürekli olarak yasalara, talimatlara ve çalışma izinlerine saygı gösteririz.
4. İş kazalarından kaynaklanan yaralanmayı,mesleki hastalık riski ve doğal çevreye verilebilecek zararı sıfıra indirmeyi, enerji kaynaklarını verimli kullanmayı ve atıkları en aza indirmeyi hedefleriz.
5. Ürünlerin ve hizmetin satın alınmasında, sadece ticari ve teknik kriterlere göre değil aynı zamanda HSSE hususları dikkate alınarak değerlendiririz.
6. İş emniyeti, mesleki hastalık ve doğal çevreyi koruma konularında sürekli bilgi aktarımı ve eğitimi sağlarız.
7. Oluşabilecek acil durumları planlamak için mahalli idarelerle sürekli işbirliği yaparız.
8. Politikamızı düzenli olarak gözden geçirerek daima geliştiririz.
9. Politika amaçlarının gerçekleştirilmesi tümüyle organizasyon için çalışan personelin kabiliyetine bağlı olduğu için personelin eğitimine önem veririz.

Pover HSSE prensipleri;

1. Tüm yaralanmalar ve mesleki hastalıklar önlenebilir.
2. Her çalışan; yaralanma ve hastalıkları önlemek ile çevreyi korumaktan doğrudan sorumludur.
3. Emniyet, işin en önemli parçasıdır. Çalışanların tümü emniyetli çalışmaktan sorumludur.
4. HSSE eğitimleri; çevreye saygılı iş ortamının yaratılmasının ve emniyetin en önemli parçasıdır.
5. HSSE sisteminin iş sahasında uygulanıp uygulanmadığı sürekli kontrol edilir.
6. Emniyetle ilgili olabilecek riskler hemen tespit edilip, gerekli düzeltmeler anında yapılır.
7. Tüm yaralanmalar,potansiyel riskler ve emniyetsiz durumlar titizlikle araştırılır ve raporlanır.
8. HSSE programının başarıya ulaşmasının en kritik elemanı İNSAN’DIR.

Pover HSSE talimatları;

Biz Pover olarak tüm iş talimatlarımızı ve prosedürlerimizi mevcut Türk yasalarına ve endüstri standartlarına göre hazırlar ve onlarla uyumlu olacak şekilde sürekli geliştirerek değiştiririz.