Aydınlatma Seviyesi Ölçümü

Ölçümler Hakkındaki Bilgilere Bu Bölümden Ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma Ölçümü Neden Yapılmalıdır?

Aydınlatma düzeyi, iş hayatımızı direkt olarak etkiler. Personelin çalışma performansı bu etkilerin başında gelir. Aydınlatma düzeyinin önemini açıklayacak olursak;

• Perakende sektöründe, raftaki ürünün görüntü kalitesini ve buna paralel olarak müşteri mutluluğunu doğrudan etkiler. Müşterinin mağazada bulunma süresini değiştirir.
• Fabrikalarda üretimin verimliliğini doğrudan etkiler. İş güvenliği açısından son derece önemlidir.
• Bankacılık sektöründe ve ofis ortamlarında personelin dikkat düzeyini doğrudan etkiler.
• Hastanelerde, hasta psikolojisi açısından son derece önemlidir. Hastane personeli ile hasta arasında iletişimin ve çalışmaların titizlikle sürdürülmesinde önemli faktördür.

Aydınlatma Ölçümü Nasıl Yapılır?

• Aydınlatma düzeyi ölçümü, yetkili mühendislerin kontrolünde uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
• Aydınlatma ölçümleri lüxmetre ile yapılır. Cihazın kalibrasyonunun yetkili laboratuvar tarafından yapılmış olması gerekmektedir.
• Test talebinde bulunan firmanın önceden tespit edilmiş olan aydınlatma şiddeti ölçüm noktaları, boş mahallerde yerden 80 cm, imalat yapılan yerlerde ise imalat makinelerinin üzerinde, ofislerde masalar üzerinde ölçülür. Özetle, aydınlatılan zemin üzerinde test yapılır.
• Gündüz yapılan ölçümlerde ölçüm yapılan yerde cihaz üzerine direkt güneş ışığı gelmemesine dikkat edilir. İşletmelerin isteğine göre ölçümler gece de tekrarlanır.
• Tespit edilen değerler, olması gereken değerlerden az ise firma uyarılır ve ilave aydınlatma sistemleri, reflektörlerin temizlenmesi, açık renk boyanması gibi önerilerde bulunulur. Buna göre tanzim edilecek raporda bölge bölge ayrıntılı olarak bulunan ve en az olması gereken değerler belirtilerek firma yetkililerine iletilir.