Gürültü Seviyesi Ölçümü

Ölçümler Hakkındaki Bilgilere Bu Bölümden Ulaşabilirsiniz.

Gürültü, insan yaşamını çok ciddi etkileyen bir faktördür. Yüksek derecede gürültüye maruz kalanların işitme problemi yaşadığı ve bunun sağırlığa kadar gittiği bilinmektedir. O yüzden gürültü ölçümleri son derece önemli bir konudur. Gürültü ölçümüne dair bütün bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde bulunmaktadır. Gürültü ölçümü bulunulan ortamda gürültü birimi olan desibel olarak gürültü düzeyinin ölçülme işlemine verilen isimdir. Gürültü ölçümlerinin temel amaçları şunlardır:

• Yasalara uyum
• Bulunulan ortamdaki gürültü yoğunluğunu ölçme ve haritasını çıkarma
• Gürültü konusunda araştırma yapma
• Doğrulama çalışmaları
• Bulunulan ortamda gürültüye maruz kalan kişi sayısını ve gürültünün sonuçlarını belirleme ve inceleme, buna bağlı olarak değerlendirme yapma
• Gürültüden dolayı alınan bir şikayet var ise bunu değerlendirecek çalışmalar yapma
• Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) için gerekli analizi yapma

Gürültü ölçümleri yapılması için uygulanan yöntemler ise şu şekildedir;

• Öncelikle gürültü ölçümleri
• Ses ölçerler (Sonometre)
• Sürekli ölçüm / izleme sistemleri
• Dozimetreler

- En çok kullanılan ses ölçüm cihazı Sonometre'dir.

Ölçüm yapılmadan dış faktörler ve buna bağlı gürültü ölçümünü etkileyecek faktörler göz önüne alınmalıdır. Örnek vermek gerekirse; yağmur, rüzgar gibi şartlar ya da dış ortamdan gelen yüksek sesli müzik vb. durumlar gürültü ölçümlerinde sağlıklı sonuçlar ölçülmesini etkiler. Bunlarda desibel olarak uzmanların bildiği değerler vardır. Bu değerlerin aşıldığı saptandığında gürültü ölçümlerinin bulunulan ortamda yeniden yapılması gerekmektedir. Ölçüm yapıldığı gün rüzgar yönünde ölçüm yapılmalıdır ve ayrıca olabildiğince dingin hava koşullarında ölçümler yapıldığında sağlıklı sonuçlar alınacaktır. Ölçüm yaptıran firmaların tüm bunlara dikkat etmesi gerekmektedir.

Gürültü ölçümü öncesinde ilk yapılan çalışma, yani ilk adım gürültünün hangi sıklıkta, ne zaman ve hangi amaçla değerlendirileceğine dair bir planlama yapılması gerektiğidir. Doğru bir planlama, doğru gürültü ölçüm sonuçlarının alınmasını sağlayacaktır.

İnsan kulağı 20-20000Hz yada 0-140 dB arasındaki sesleri duyabilmekte, bu seviyenin altında ve üstünde yer alanları duyamamaktadır. Gürültü ölçüm cihazı ile gürültü ölçümleri yapılırken bulunulan ortamda yer alan cihazların aynı anda çalışma sırasında ortaya çıkan seviye ölçülmektedir.

Eğer gürültü ölçümü sonucunda gürültü seviyesi belirlenen düzeyin üstünde çıkarsa, o zaman gürültü seviyesini düşürmek için filtreleme vb. çalışmaların yapılması gürültü ölçümü çalışmaları kapsamında yapılan işlemlerdir.